Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων εταιρικών γραφείων 493 τ.μ. στη Μάλτα

Καθαρές γραμμές που τρέχουν τον χώρο, ξύλο και μέταλλο, σε συνδυασμό με την φύση στο χώρο. Ένας δυνατός χώρος εργασίας με αίσθηση αναψυχής.