Εταιρικά γραφεία

Καθαρές γραμμές που τρέχουν τον χώρο, ξύλο και μέταλλο, σε συνδυασμό με την φύση στο χώρο. Ένας δυνατός χώρο εργασίας με αίσθηση αναψυχής.

Meeting room

Γραφείο

Υποδοχή