Ταχυφαγείο “Great” 155 τ.μ. στο Λονδίνο, Αγγλία

Όπως αλλάζουν οι κανόνες του fast food αναλόγως αλλάζουν και οι προδιαγραφές του design του. Προσκαλώντας ένα μεγαλύτερο και πιο ευρύ κοινό χρειάζεται ένας φρέσκος και φιλόξενος χώρος, που τους ενώνει και καλύπτει πλέον τις ανάγκες τους. Ένας χώρος που θα διαχωρίζει την θέση του από την παλιά έννοια του fast food.