Κατοικία, Δρέπανο Πάτρας

Αναπτυγμένη σε δύο επίπεδα και με ενδιαφέρουσα χρήση όγκων και περιστρεμμένου άξονα, δημιουργήθηκε μια μοντέρνα οικία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.