Κατοικία, Πάτρα

Ο σχεδιασμός αυτής της οικίας καταφέρνει να προσφέρει μια όμορφη γεωμετρική αρχιτεκτονική, η οποία είναι σε απόλυτη συμφωνία τη λειτουργία της οικίας.