Μονοκατοικία, Πάτρα

Πλήρης ανακαίνιση ιδιωτικής μονοκατοικίας.

Αυτές οι αλλαγές σχεδιάστηκαν με έμφαση ακόμα και στην μικρότερη λεπτομέρεια για να εξασφαλιστεί η δημιουργία ενός μοναδικού σύγχρονου χώρου. Ο σχεδιασμός του ενιαίου χώρου καθιστικού είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της κατοικίας.

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι