Παραθαλάσσιες υπόσκαφες βίλλες 230 τ.μ. εκάστη στο Κερί, Ζάκυνθος

Σχεδιασμός βίλας με ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον. Ο εσωτερικός σχεδιασμός αυτής της παραθαλάσσιας βίλας έχει μια εκλεπτυσμένη προσέγγιση με χρήση φυσικών υλικών, σύγχρονες γραμμές και άφθονη χρήση του φωτός.