Προφίλ

Dedalo Progetti

Η έμπνευση του ονόματος προήλθε από τον Δαίδαλο, μεγάλο εφευρέτη και αρχιτέκτονα της Ελληνικής Μυθολογίας.

Στη Dedalo Progetti προσεγγίζουμε κάθε έργο με επαγγελματισμό και πολλή προσοχή στη λεπτομέρεια. Με πεπειραμένο προσωπικό, εξαιρετικές γνώσεις κατασκευής και συνεχή επιτήρηση των εργασιών εγγυόμαστε την επιτυχή και πάντα έγκαιρη ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου αναλαμβάνουμε, ιδιωτικού ή επαγγελματικού.

Στόχος μας είναι κάθε έργο που υλοποιούμε να διακρίνεται από συνέπεια, ποιότητα και ιδιαιτερότητα, ώστε να ανταποκρίνεται με το παραπάνω στις προσδοκίες των πελατών μας αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε.

Τι προσφέρουμε

Από το 1997, ειδικευόμαστε στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό χώρων.

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για κάθε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο από την αρχική ιδέα μέχρι και την υλοποίηση, δίνοντας έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα, τον προύπολογισμό κατασκευής αλλά και το ιδιαίτερο ύφος που χαρακτηρίζει τον κάθε χώρο.

Η διαδικασία

Εισαγωγή /
Γενικό πλάνο

Στη Dedalo Progetti θεωρούμε ότι κάθε χώρος απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση καθώς έχει τα δικά του πλεονεκτήματα αλλά και προκλήσεις. Έτσι, αντιμετωπίζουμε κάθε νέο έργο από μηδενική βάση. Η μεθοδολογία μας είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στον πελάτη να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου από την αρχική σχεδίαση έως την ολοκλήρωσή του.

Καταγράφονται οι ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη και γίνεται γενική εκτίμηση του προϋπολογισμού. Δημιουργείται λεπτομερές πλάνο ανάλυσης για την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, σε συνάρτηση με τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό.

Ιδέα /
Αναλυτική μελέτη

Διαμορφώνονται αρχικές προτάσεις, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη η τοποθεσία και το περιβάλλον του χώρου καθώς και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται target group. Δημιουργούνται προσχέδια, τα οποία αναλύονται και συζητούνται διεξοδικά με τον πελάτη, με σκοπό να προσδιορίστουν οι επιθυμητές ιδέες και ιδιαίτερες προτιμήσεις.

Διαμορφώνεται τελική πρόταση για την υλοποίηση του έργου. Δημιουργούνται αναλυτικά γραμμικά σχέδια και τρισδιάστατες μακέτες, με σχεδιαστικές μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, που προσφέρουν ολοκληρωμένη εικόνα των σχεδιαστικών προτάσεων. Συντάσσονται αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών και προδιαγραφές υλικών για κάθε τμήμα του έργου χωριστά. Καθορίζονται οι χρόνοι κατασκευής και τα κοστολόγια.

Επίβλεψη του έργου /
Σύνοψη

Κατά τη διάρκεια των κατασκευών παρακολουθούνται και επιβλέπονται όλα τα στάδια εξέλιξης του έργου. Δίνονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις των σχεδίων στα συνεργεία. Διεξάγονται διαρκείς ποιοτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Παρέχεται συστηματική ενημέρωση στον πελάτη για την πρόοδο του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού και του χρόνου διεκπεραίωσης.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο σχεδιασμό και την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ιδιωτικών ή επαγγελματικών, μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στο πλαίσιο του καθορισμένου προϋπολογισμού.

Στόχος μας είναι κάθε έργο που υλοποιούμε να διακρίνεται από συνέπεια, ποιότητα και ιδιαιτερότητα, ώστε να ανταποκρίνεται με το παραπάνω στις προσδοκίες των πελατών μας αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε.